Diaper-Heroes is een handelsmerk van:

DRYBOX SE

Rue Nicolas Berger 13b

6700 Arlon

BELGIË

Telefoon +32 (0) 471 917 010

BTW: BE 0707.975.284

Bankrekening:

IBAN: FR76 1470 7500 2232 0216 8690 589

BIC: CCBPFRPPMTZ

Handelsmerkenbescherming:

Alle handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.

Alle handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken die op deze website worden vermeld en beschermd door derden, indien van toepassing, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het specifiek toepasselijke recht en de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. De loutere vermelding van een merk betekent niet dat het niet beschermd wordt door de rechten van derden!

Auteursrecht & intellectuele eigendom :

Copyright © 2015 - 2018 DRYBOX SE Alle rechten voorbehouden.

De inhoud of delen van de inhoud van deze website, met inbegrip van alle teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, software en computerinhoud, zijn beschermd door het auteursrecht van DRYBOX SE. Reproductie of vermenigvuldiging (inclusief het printen op papier) van de inhoud of delen van de inhoud van deze website is alleen toegestaan voor het plaatsen van een bestelling bij DRYBOX SE. of om informatie te verzamelen voor een eventuele aankoop. Elk ander gebruik van de inhoud en/of informatie op deze site, alsook de reproductie, distributie, verkoop, wijziging en publicatie ervan voor een ander doel dan hierboven vermeld, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DRYBOX SE.

Beperking van aansprakelijkheid:

De inhoud van deze website wordt uitsluitend ter informatie aangeboden. DRYBOX SE heeft alle redelijke inspanningen geleverd en alle redelijke inspanningen geleverd bij de ontwikkeling en implementatie van deze website, maar geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de aard, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, met inbegrip van eventuele verliezen of indirecte schade, die voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

Alle aanbiedingen op deze site worden "in de huidige staat" en zonder enige verplichting aangeboden. DRYBOX SE behoudt zich het recht voor om delen, pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief op te schorten.