LEVERING - BETALING

Prijzen en betaling:

Al onze prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en andere belastingen (met uitzondering van eventuele invoerrechten).

In geval van een intracommunautaire verkoop kan de aangegeven prijs worden verhoogd of verlaagd door toepassing van de wettelijke bepalingen inzake BTW, zonder dat de klant uit de Gemeenschap een vordering kan indienen.

Betaling :

Tenzij anders overeengekomen, wordt elke reservatie/bestelling bevestigd door ontvangst van het volledige bedrag van de te betalen bestelling. De volledige betaling is verschuldigd binnen zeven (7) dagen na de reservering/bestelling.

De geaccepteerde betaalmethoden worden gespecificeerd bij de keuze van de betaalmethode op de website Diaper-Heroes.be. De klant is volledig vrij in de keuze van de betalingswijze die het best bij hem past.

Elke reservatie/bestelling die niet binnen de in het eerste lid hierboven vermelde termijn wordt betaald, wordt automatisch geannuleerd, tenzij anders is overeengekomen of speciale voorwaarden aan de klant zijn toegekend. 4Tapes SRL behoudt zich het recht voor om in geval van een specifieke reservering/bestelling met betaling van een aanbetaling, deze aanbetaling als schadevergoeding te behouden in geval van onrechtmatige niet-nakoming van een van haar verplichtingen door de klant.

Levering :

Wij werken met koeriersbedrijven die de beste dringende bezorgdiensten aanbieden

Diaper-Heroes zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het bestelde product binnen de afgesproken tijd en prijs geleverd wordt. De levertijden worden ter indicatie gegeven. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding of annulering van de bestelling.

De klant is verplicht om de inhoud en de staat van zijn pakket te controleren zodra het is ontvangen. Eventuele schade of zichtbare anomalieën tijdens de levering moeten dan duidelijk worden aangegeven op de leveringsbon of ontvangstterminal van de bezorger.

Elke schade of klaarblijkelijke anomalie die niet wordt aangegeven zoals aangegeven in de vorige paragraaf geeft geen recht op schadevergoeding van 4Tapes SRL, die hiervoor niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Elke schade of anomalie die niet zichtbaar is bij ontvangst van de levering, moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke klacht (brief, fax, e-mail) binnen de 48 uur na ontvangst. Hetzelfde geldt voor alle ontbrekende producten.

De verzendkosten omvatten zowel de voorbereidings- en verpakkingskosten als de verzendkosten. De voorbereidingskosten zijn vast, terwijl de verzendkosten variëren afhankelijk van het totale gewicht van het pakket. Wij raden u aan al uw artikelen in één bestelling te groeperen. Wij kunnen geen twee bestellingen die afzonderlijk worden geplaatst groeperen en voor elk van deze bestellingen worden verzendkosten in rekening gebracht. Uw pakket wordt op eigen risico verzonden, maar er wordt speciale aandacht besteed aan breekbare artikelen.

De afmetingen van de dozen zijn geschikt en uw voorwerpen zijn goed beschermd.